Links

www.facim.org 

FACIM is het onderwijsinstituut dat aan de Foundation for Inner Peace verbonden is. Het wordt geleid door Kenneth en Gloria Wapnick. Deze uitgebreide website bevat, naast de Vraag- en antwoordservice, informatie over de tot standkoming van de Cursus en artikelen uit de nieuwsbrief van de Foundation: The Lighthouse. Hier kan al het materiaal van Kenneth Wapnick besteld worden. 

www.acim.org en www.miraclesincontact.nl 
Het internationale en het Nederlandse contact- en informatiepunt voor studenten van Een cursus in wonderen. Naast informatie over lees- en studiegroepen is hier ook een agenda van activiteiten die rondom de Cursus georganiseerd worden. Ook is er een webwinkel waar boeken, cd’s en dvd’s besteld kunnen worden. 

www.eciw.nl 
Vraag- en antwoordservice van Een cursus in wonderen
Deze service is gemaakt voor studenten van Een cursus in wonderen om hen te helpen bij het begrijpen en toepassen van het gedachtegoed van Een cursus in wonderen . Alle vragen zijn beantwoord door Kenneth Wapnick, redacteur van de eerste uitgave van De Cursus.

www.ahinternational.org 
Het internationale Centrum voor Attitudinal Healing is opgericht door Jerry Jampolsky. Attitudinal Healing wil letterlijk zeggen: het helen van onze innerlijke houding of instelling. Op deze website is informatie te vinden over deze methode. 

www.vanharttothart.org 
Het Nederlandse Centrum voor Attitudinal Healing, opgericht door Els Thissen. Op deze website is informatie te vinden over de activiteiten van AH in Nederland. 

www.koosjanson.nl 
Koos Janson geeft workshops, jaargroepen en lezingen vanuit het gedachtegoed van Een cursus in wonderen.  

www.choose-again.com
Choose-Again is een centrum voor Attitudinal Healing in Vancouver Canada, opgericht door Diederik Wolsak. Dit centrum heeft een residentie in Costa rica waar wordt gewerkt met het  6-stappenplan. Deze methode nodigt uit om op een zachtmoedige wijze onze overtuigingen te onderzoeken. Op deze website is meer informatie te vinden over dit centrum en deze methode. 

Lezing Diederik Wolsak, 7 september 2014, in Amersfoort. : ‘Ik verzin dit allemaal zelf 

Lezing Els Thissen, 4 december 2014, in Amersfoort: ‘Geluk of gelijk?

www.eckharttolle.com 
Eckhart Tolle is auteur van het boek De kracht van het Nu. In dit boek beschrijft hij voor het eerst het fenomeen ‘het pijnlichaam’. Hij heeft hiermee een buitengewoon treffende beschrijving gegeven van de onbewust makende patronen van het ego. Op deze website is hier meer informatie over te vinden. 

www.thework.com 
‘The Work van Byron Katie’ biedt een krachtige methode om belemmerende overtuigingen en oordelen te onderzoeken en ongedaan te maken. Op deze website is meer informatie te vinden over ‘The Work’.

Share Button