Gevoelens/emoties-lijst

Zo gebruik je deze lijst:
Neem de hele lijst door en bepaal van elk beschreven gevoel of je dit voelt.
Kies uit de door jou geselecteerde gevoelens de belangrijkste.
Gebruik dat gevoel om verder te gaan met het 6-stappenplan.
Kies daarna een ander belangrijk gevoel en werk er weer aan met het 6-stappenplan. n.b. Het is geen complete gevoelenslijst, het is een lijst van gevoelens en emoties m.b.t. onvrede.

Ga zo door, totdat je je volkomen in vrede voelt.

Deze lijst kan een hulpmiddel zijn bij stap 3 van het 6-stappenplan:
Als je moeilijk kunt omschrijven wat jouw gevoel is.
Of als je wilt uitzoeken of je meer gevoelens ervaart dan je in eerste instantie denkt.

Boos
rancuneus
verbolgen
woedend
verontwaardigd
razend, kokend
kwaad, furieus
Opgelaten
verward
schuldig
gegeneerd
beschaamd
ongemakkelijk
opgelaten
Geërgerd
ontstemd
geïrriteerd
ontevreden
ongeduldig
gefrustreerd
verontwaardigd
Gespannen
gestrest
overweldigd
nerveus
ongerust
ademloos
zenuwachtig
Verlangend
jaloers
afgunstig
hunkerend
nostalgisch
smachtend
verlangend

Kwetsbaar
onveilig
hulpeloos
op mijn hoede
machteloos
moedeloos
breekbaar
wiebelig
onzeker
Afwezig
teruggetrokken
koel
onverschillig
vervreemd
apathisch
verveeld
gelaten
Bang
achterdochtig
wantrouwig
verschrikt
versteend
ongerust
in paniek
bezorgd
angstig
Onrustig
ongemakkelijk
verrast
geschrokken
verontrust
verstoord
overstuur
geschokt
zorgelijk
Pijn
eenzaam
gekwetst
berouwvol
diep bedroefd
verschrikkelijk
vol smart
beroerd

Treurig
triest
bedroefd
wanhopig
ongelukkig
teleurgesteld
terneergeslagen
Afkeer
verbittering
verachting
walging
afschuw
ontzet
haat
Verdriet
hopeloos
depressief
ongelukkig
ontmoedigd
teleurgesteld
terneergeslagen
Vermoeid
afgemat
uitgeput
slaperig
beverig
futloos
leeg
Verward
in tweestrijd
ambivalent
verbaasd
onthutst
verloren
perplex

Share Button